Návrh procesu expedice a skladování masných výrobků ve společnosti COOP Jednota - Logistické centrum, a.s. Horný Hričov

31.1.2018

Masné výrobky jsou v současné době zaváženy do cca 320 prodejen COOP Žilina, COOP Martin, COOP Čadca a COOP Prievidza přímo jedenácti dodavateli. Prodejny jsou jednotlivými dodavateli zásobovány 1-5 krát týdně. Vedení výše uvedených COOP se rozhodlo vybudovat centrální expedici masných výrobků a zajistit zásobování všech prodejen z Logistického centra Horný Hriňov.

Základní výstupy z realizace projektu:

• popis procesu příjmu od dodavatelů a skladování

• návrh optimálního prostorového uspořádání

• návrh variant a způsobu expedice a skladování

• ověření průchodnosti navržených variant v dynamickém simulačním modelu s ohledem na předpokládaný nárůst sortimentu a objemu zboží

• návrh informačního, organizačního, technického a technologického zabezpečení expedování a skladování

 

Postup projektu:

• datová analýza současného a budoucího stavu

• procesní analýza - popis procesů

• návrh prostorového řešení - layouty, mapy skladu, expediční zóny

• ověření pomocí dynamického simulačního modelu - počet vážních pracovišť, využití asynchronní expedice, způsoby rozvozu

• technologické řešení

• informační podpora procesů