Návrh uspořádání skladových prostor ve společnosti Slovenské prameny a žriedla, a.s.

30.4.2018

Společnost Slovenské prameny a žriedla, a.s. se rozhodla přesunout výrobu a distribuci minerálních vod, octu a alkoholických nápojů z areálu Dobrá voda do nového areálu Lúka. Cílem projektu byla optimalizace návrhu skladovacích technologií, manipulačních a expedičních procesů v novém centrálním expedičním skladu. Součástí projektu bylo sestavení dynamického simulačního modelu, na kterém byla ověřována variantní řešení uspořádání procesu skladování a expedování.

Různé varianty uspořádání procesu skladování a expedování byly vyhodnocovány především z následujících hledisek:

Kapacita skladování – nastavení kapacity skladů včetně technologií tak, aby pojaly produkci instalované PETové linky a prodávaného sortimentu alkoholu, včetně rezervy pro následující nárůst objemu a sortimentu.

Rychlost vychystávání – navržení systému vyskladňování a kompletace zakázek v rámci expedice tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity (snížení potřeby zbožíznalectví), včetně navržení funkcionality SW podpory.

 

Základní výstupy z realizace projektu:

• datová a procesní analýza

• procesní schéma a popis procesů distribučního centra

• návrh optimálního prostorového uspořádání všech skladových prostor

• návrh variant a způsobu expedice a skladování

• ověření průchodnosti navržených variant v dynamickém simulačním modelu s ohledem na předpokládaný nárůst sortimentu a objemu zboží

• návrh informačního, organizačního, technického a technologického zabezpečení expedování a skladování