Ověření investice do zracích skladů ve společnosti MADETA a.s.

15.4.2019

Cílem projektu bylo ověření kapacity a zracích sklepů v souvislosti s výstavbou nové sýrárny v závodě Planá nad Lužnicí ve společnosti Madeta a.s.. Výstupy ze studie pomohly zákazníkovi v rozhodování, jakou výrobní technologii pro zrací sklepy využít, když se rozhodoval mezi dvěma typy: skladové silo a skladové kobky.

Součástí zpracování projektu bylo:

  • Ověření navržené investice (kapacitní, výrobní, logistické procesy) s ohledem na připravované řešení typu zracích sklepů (skladové silo, skladové „kobky“) a možné skladové jednotky (stávající skladové jednotky, nově navržené skladové jednotky).
  • Prověření navrženého řešení s návazností na přísun sýrů do zracích sklepů a jejich další zpracování po uzrání.
  • Prověření vhodných skladových a manipulačních technologií souvisejících se zracími sklepy.
  • Prověření potřebné kapacity a uspořádání budovy zracích sklepů dle navrženého řešení. 
  • Doporučení případných úprav layoutu v současnosti uvažovaného řešení zracích sklepů.
  • Vyhodnocení rámcových investičních a provozních nákladů prověřovaných variant.

 

Ověřovali jsme celkově 4 varianty různého skladování: silo, zrací kobky a jejich kombinace. Vybrané varianty byly ve spolupráci s kolegy ze společnosti Dynamic Future prověřeny metodou dynamické simulace v prostředí Witness. Navržené varianty zohledňovaly předpokládaný nárůst produkce v objemech a nových položkách. Studie byla obsahově rozdělena do několika fází, kdy každá z nich byla zakončena společným wokrshopem. Cílem bylo zajistit dostatečnou informovanost o průběhu výsledcích studie.

Výstupy z projektu v podobě porovnání různých variant skladování z pohledu investičních a provozních nákladů po dobu příštích 12 let pomohly zákazníkovi v rozhodování o konečné podobě jeho investice. 

Celý projekt trval cca 8 týdnů.