Zpracování logistického auditu ve společnosti MADETA a.s.

31.1.2019

Audit byl zpracován podle metodiky Komory logistických auditorů v celém kontextu firemních procesů od predikce, plánování výroby, nákupu materiálu, jeho příjmu na sklady, výroby, skladování polotovarů, interní manipulace, přesunu na expediční sklady a následné expedice s ohledem na současný stav a informační pokrytí všech fyzických procesů. Audit byl proveden ve všech výrobních závodech, centrále i distribučních center společnosti. Cílem provedení logistického auditu bylo poskytnout vedení společnosti takový analytický materiál, a z něho vycházející projektový návrh, který bude dostatečným podkladem pro manažerské rozhodnutí o realizaci projektu návazných logistických změn.

 Logistický audit je metoda pro komplexní a nezávislou diagnostiku funkčnosti podnikového logistického systému. Součástí logistického auditu je stanovení strategie a taktiky a plánu pro odstraňování nedostatků a následné zlepšování logistického systému.

Metodika logistického auditu je popsána na www stránkách Komory logistických auditorů zde.

Součástí projektu bylo rovněž posouzení investičního záměru společnosti na rozšíření výrobního areálu, především z hlediska rozvojových plánů společnosti a možné etapizace projektu rozšíření.