Logistická hra

31.5.2015

Naše dceřiná společnost Escare s.r.o. se zabývá vzděláváním v oblasti průmyslového inženýrství a štíhlých procesů. Toto vzdělávání je velmi populární díky netradiční metodě a to je využití logistických her. Snažili jsme se přenést tuto formu vzdělávání i do zdravotnického prostředí.

Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně jsme získali logistickou hru pro zdravotnictví od dánské univerzity v AAlborgu. Více se můžete dočíst zde. Tuto hru jsme v dubnu hráli s vrchními sestrami ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o. Tento způsob vzdělávání byl ze strany účastníků velmi dobře přijímán a jsme připraveni nabídnout tuto formu vzdělávání i dalším zdravotnickým zařízením.