Optimalizace Emergency v Nemocnici České Budějovice, a.s.

28.7.2016

Předmětem studie bylo ověření a případná optimalizace návrhu centrálního příjmu, ověření kapacity a průchodnosti ambulancí a čekárny…

Simulace budoucího stavu operačních sálů a centrální sterilizace ve FN Hradec Králové

27.7.2016

Cílem studie bylo ověřit a navrhnout koncepci Centrální sterilizace a pomocí dynamické simulace ověřit plánovanou kapacitu operačních sálů a…

Lean healthcare ve VFN Praha

18.4.2016

Naše dceřiná společnost Escare s.r.o. se zabývá vzděláváním v oblasti průmyslového inženýrství a štíhlých procesů. Toto vzdělávání je…

Optimalizace procesu příjmu pacientů a layoutu 1.NP interního pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

10.3.2016

Předmětem studie bylo zpracování návrhu optimálního uspořádání ambulancí interního pavilonu včetně návrhu centrálního příjmu tohoto…

Analýza procesu zásobování v Nemocnici TGM Hodonín, p.o.

29.2.2016

Analýzu jsme provedli formou logistického scanu. Zaměřili jsme se na proces zásobování oddělení léky, speciálním zdravotnickým i všeobecným…

Automatizace skladové evidence v Nemocnici s poliklinikou v Havířov, p.o.

28.1.2016

Projekt spočívá v nasazení přenosných datových terminálů na 17 příručních skladů, centrální sklad a ústavní lékárnu. Nasazení terminálů…