Využití dynamické simulace pro optimalizaci centrálního příjmu a rozmístění ambulancí.

31.12.2016

V roce 2016 jsme provedli dva projekty Optimalizace centrálního příjmu pacientů, a sice v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. a v Krajské nemocnici České Budějovice, a.s. Při těchto projektech jsme s úspěchem využili metodu dynamické simulace ve spolupráce s kolegy ze společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.

Popis těchto projektů s dalšími informace naleznete v části referncí.

Metoda dynamické simulace je velmi využívanou metodou pro optimalizaci procesů, layoutů, ověřování kapacit, apod. Je již mnoho let využívána v průmyslových odvětvích např. při navržení uspořádání nových výrobních prostor, různých skladů, logistických center, ale i pro plánování výroby, plánování dopravy, ověření kapacit.

Ve zdravotnictví je tato metoda v zahraničí využívána při ověřování různých investičních akcích, např. při výstavbě nového pavilonu, při rekonstrukci či výstavbě jakéhokoli oddělení, při optimalizaci intenrích procesů. 

V našich podmínkách jsme tuto metodu využili při projektu Optimalizace využití kapacity operačního traktu v Nemocnici Znojmo, p.o. a při již zmiňovaném projektu v Benešovské nemocnici.

Více informací o metodě dnamické simulace se můžete dozvědět na webových stránkách naší partnerské společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.