Implementace predikčního systému PREWIT pro predikci prodejů ve společnosti STEINEX a.s.

31.8.2022

Cílem projektu bylo zpracování modifikací, úprav a implementace SW aplikace PREWIT pro predikci prodejů. Vzhledem k tomu, že prodejní objednávky jsou přijímány krátce před samotnou expedicí a průběžná doba výroby je několikadenní až několikatýdenní, tak prakticky veškeré prodeje probíhají jako prodej ze zásob. A proto je velmi důležité řídit úroveň zásob, aby na jedné straně nebyly příliš vysoké, což znamená nejen nároky na finance ale především ztrátu doby použitelnosti, ale na druhé straně aby byly v dostatečné míře pro vykrytí objednávek. Predikční systém dokáže s vysokou mírou pravděpodobnosti předvídat prodeje v následujících dnech a tak může MRP modul ERP systému správně plánovat výrobu.

Samotné implementaci predikčního systému PREWIT předcházela analýza a následná optimalizace plánovacích procesů ve společnosti. Plánovací procesy vnímáme ve třech rovinách:

- dlouhodobé (roční) plánování

- střednědobé (měsíční) plánování

- operativní plánování výroby

Na základě analýzy došlo k úpravě a implementaci samotného predikčního systému.

 

Aplikace PREWIT (PRediction WIzard Toll) je nástroj společnosti Dynamic Future s.r.o. pro predikci poptávky v závislosti na statistické analýze prodejů v minulosti. Základním principem predikce je získání všech klíčových informací z Informačního systému o historii prodejů a o plánovaném prodeji v akcích, jejich analýza a následné generování predikce na základě známých omezení.

Koncepce predikčního nástroje je postavena na datové základně v databázi My SQL, uživatelském rozhraní pro parametrizaci predikce a výpočetním jádru naprogramovaném v prostřední WITNESS, tzv. simulační modelu.

Predikce slouží k výhledu potřeb surovin a pomocného materiálu. Vypočítané predikce odbytu vstupují do ERP systému jako zadání, kolik kterých výrobků má být expedováno v konkrétních dnech (u krátkodobého operativníhio plánování horizont cca 7-10 dnů). Každý den v noci se pak spouští výpočet predikcí a následně MRP běh, jehož výsledkem jsou plánované výrobní zakázky a materiálové potřeby pro tyto výrobní zakázky.

Projekt jsme realizovali společně s kolegy ze společnosti Dynamic Future s.r.o., která je výhradním distributorem produktů firmy Lanner Group Ltd., mezi které patří i SW WITNESS, v jehož prostředí je naprogramována aplikace PREWIT.

Projet trval cca 6 měsíců.