Implementace systému pro řízení skladu SalsoWMS ve společnosti LYCKEBY CULINAR a.s.

1.12.2020

Předmětem projektu byla optimalizace procesu skladování výrobního materiálu, hotových výrobků, odvádění hotové výroby a expedice ve společnosti LYCKEBY CULINAR a.s. která se zabývá výrobou a prodejem nativních a modifikovaných škrobů, nástřiků, koření a kořenících směsí. Pro proces řízení skladu jsme implementovali vlastní systém řízení skladu SalsoWMS.

Optimalizace se týkala procesů:

  • příjem materiálu a jeho označování,
  • skladování materiálu a jeho evidence s využitím čárových kódů,
  • výdej materiálu na výrobní zakázky,
  • odvádění hotové výroby,
  • skladování hotových výrobků a expedice,
  • fyzické inventury,
  • komunikace s nadřazeným ERP systémem.

SalsoWMS je produkt řešící oblast Warehouse Management System, tedy systému řízeného skladu. Proces řízení skladu je podporován souborem softwarových a hardwarových komponent, které tvoří spolu fungující a propojený celek.

Klíčové vlastnosti:

• Jednoduchost a přehlednost

• Snadná přizpůsobitelnost

• Pokrytí všech základních procesů ve skladě

• Napojení na stávající ERP systém zákazníka