Implementace systému pro řízení skladu SalsoWMS ve společnosti ZPV Rožnov, s.r.o.

30.10.2020

Předmětem projektu byla optimalizace procesu skladování výrobního materiálu, hotových výrobků a expedice ve společnosti ZPV Rožnov, s.r.o., která se zabývá výrobou kompenzačních autokoberců. Pro proces řízení skladu jsme implementovali vlastní systém řízení skladu SalsoWMS.

Optimalizace se týkala procesů:

  • příjem materiálu a jeho označování,
  • skladování materiálu a jeho evidence s využitím čárových kódů,
  • výdej materiálu na výrobní zakázky,
  • skladování hotových výrobků a expedice,
  • fyzické inventury,
  • komunikace s nadřazeným ERP systémem.

SalsoWMS je produkt řešící oblast Warehouse Management System, tedy systému řízeného skladu. Proces řízení skladu je podporován souborem softwarových a hardwarových komponent, které tvoří spolu fungující a propojený celek.

Klíčové vlastnosti:

• Jednoduchost a přehlednost

• Snadná přizpůsobitelnost

• Pokrytí všech základních procesů ve skladě

• Napojení na stávající ERP systém zákazníka