Návrh nového skladu materiálu ve společnosti ZPV ROŽNOV, s.r.o.

18.11.2019

Předmětem projektu bylo vypracování návrhu nového skladu a optimalizace materiálových toků ve skladu materiálu a hotových výrobků divize textilních koberců ve společnosti ZPV Rožnov, s.r.o., která se zabývá výrobou autokoberců.

Optimalizace se týkala:

  • materiálových toků - příjem materiálů na sklad, jejich skladování, výdej do výroby a expedice hotových výrobků,
  • optimalizace layoutu stávajíícho skladu s cílem snížit pracnost při vychystávání,
  • skladovací technologie a manipulační techniky.

Projekt byl realizován s ohledem na:

  • zvýšení kapacity stávajících skladových prostor,
  • zvýšení bezpečnosti procesů (omezení chybovosti, nastavení limitů a varování),
  • zavedení sledování výkonnosti procesů,
  • snížení nákladovostijednotlivýcj prvků systému.

Výstupy z projektu:

  • návrh optimalizace procesu skladování,
  • návrh nového layoutu stávajícího skladu,
  • návrh technologického vybavení pro zvýšení efektivity při práci ve skladu.

Tento projekt sloužil jako přípravný pro následný projekt zavedení systému řízeného skladu.