Zpracování logistického auditu ve společnosti RETIGO s.r.o.

31.12.2018

Audit byl proveden podle metodiky Komory logistických auditorů v celém kontextu firemních procesů od přijetí zakázky a její zaevidování, plánování výroby, nákup materiálu, výrobu, manipulaci a skladování ve výrobě a expedici, s ohledem na současný stav a informační pokrytí všech fyzických procesů. Cílem provedení logistického auditu bylo poskytnout vedení společnosti takový analytický materiál, a z něho vycházející projektový návrh, který bude dostatečným podkladem pro manažerské rozhodnutí o realizaci projektu návazných logistických změn.

Logistický audit je metoda pro komplexní a nezávislou diagnostiku funkčnosti podnikového logistického systému. Součástí logistického auditu je stanovení strategie a taktiky a plánu pro odstraňování nedostatků a následné zlepšování logistického systému.

Metodika logistického auditu je popsána na www stránkách Komory logistických auditorů zde.

Součástí projektu bylo rovněž posouzení investičního záměru společnosti na rozšíření výrobního areálu, především z hlediska rozvojových plánů společnosti a možné etapizace projektu rozšíření.