Analýza procesu zásobování v Nemocnici TGM Hodonín, p.o.

29.2.2016

Analýzu jsme provedli formou logistického scanu. Zaměřili jsme se na proces zásobování oddělení léky, speciálním zdravotnickým i všeobecným materiálem.

Při provádění logistikcého scenu jsme se zaměřili na celý proces interního zásobování, to znamená jak na procesy na centrálním skladě, tak na procesy probíhající na příručních skladech na jednotlivých odděleních. Výstupem analýzy byly návrhy na zlepšení, které byly prezentovány vedení nemocnice. Jsme připraveni nemocnici pomoci s realizací navržených zlepšení procesu interního zásobování.