Lean healthcare ve VFN Praha

18.4.2016

Naše dceřiná společnost Escare s.r.o. se zabývá vzděláváním v oblasti průmyslového inženýrství a štíhlých procesů. Toto vzdělávání je velmi populární díky netradiční metodě a to je využití logistických her. Snažíme se přenést tuto formu vzdělávání i do zdravotnického prostředí. Ve VFN Praha jsme hráli hru "štíhlé zdravotnictví" s vrchními sestrami a s pracovnicemi ekonomického úseku.