Studie řešení nového centrálního skladu materiálu ve FN Hradec Králové

30.11.2018

Studie řešení nového centrálního skladu materiálu zahrnovala umístění skladu v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, layout skladu, technické a technologické vybavení (regály, rampy, manipulační prostředky), způsob rozvozu na zásobovaná místa a doporučení pro informační podporu logistických procesů. Návrh obsahoval i potřebu zaměstnanců a jejich vytížení. Návrh byl vypracován variantně na základě výstupů z logistického auditu.

Cílem provedení logistického auditu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bylo zpracovat analytický materiál, který bude podkladem pro manažerské rozhodnutí o realizaci projektu návazných logistických změn a následné posouzení investičního záměru nemocnice na výstavbu nových skladových prostor v areálu nemocnice.

Audit byl proveden dle metodiky Komory logistických auditorů pro proces zásobování oddělení a pracovišť zdravotnickým a všeobecným materiálem.