Zpracování studie funkcionality objektu z logistického hlediska ve FN Olomouc

30.9.2019

Součástí strategických investic do fakultních nemocnic je i rekonstrukce Pavilonu France Josefa ve FN Olomouc a jeho propojení s ostatními pavilony v areálu nemocnice. Zpracovali jsme studii - celkový logistický koncept všech logistických procesů v pavilonu.

V rámci studie jsme se zabývali návrhem všech logistických procesů:

1. hlavní procesy:

 • pohyb pacientů
 • pohyb personálu
 • využití kapacit klíčových pracovišť (opareční sály, lůžková oddělení, ambulance, centrální příjem, centrální sterilizace, diagnostika,...)

2. sekundární medicínské procesy související s pacientem

 • logistika léků
 • logistika zdravotnického materiálu
 • logistika laboratorního materiálu
 • logistika sterilního materiálu

3. sekundární nemedicínské procesy související s pacientem

 • logistika všeobecného materiláu
 • strava
 • prádlo
 • lůžka

4. sekundární nemedicínské procesy nesouvisející s pacientem

 • dokumentace
 • odpady
 • parkování, pohyb aut

 

Výstupy naší studie následně zapracovala do svého projektu projekční kancelář.